Patiënten

In Nederland komen meer dan 250.000 patiënten per jaar bij de cardioloog met pijn op de borst klachten. Pijn op de borst is een veel voorkomende klacht bij vernauwingen in de kransslagaders (aderverkalking). Pijn op de borst kan ook een andere oorzaak hebben zoals maag- of spierklachten. Gewoonlijk bepaalt de cardioloog welke onderzoeken er nodig zijn om de diagnose aderverkalking wel of niet te stellen. Dit kan variëren van een inspanningsonderzoek tot verschillende soorten scans of een hartkatheterisatie.

 

Screenshot filmpje patiënt
Video afspelen over Screenshot filmpje patiënt

Desondanks wordt de aanwezigheid van aderverkalking bij een deel van de patiënten niet herkend en daardoor ook niet goed behandeld. Een CT-scan van het hart, als het standaard eerste onderzoek bij klachten van pijn op de borst, leidt mogelijk tot een betere diagnose van aderverkalking. Het doel van de studie is om te kijken of het verrichten van een CT-scan als eerste onderzoek leidt tot een betere en snellere diagnose van aderverkalking en daardoor ook een betere behandeling

In dit onderzoek zullen patiënten met pijn op de borst willekeurig worden verdeeld in twee groepen; de éne groep krijgt direct een CT scan met nadien als het nodig is direct behandeling voor aderverkalking en eventueel verder onderzoek. De andere groep krijgt de onderzoeken en de behandeling zoals de cardioloog dit normaal gesproken zou doen. Het onderzoek duurt in totaal 5 jaar, tijdens deze periode wordt er onderzocht of er een verschil is tussen deze twee groepen.

Informatiebrieven

Indien u meer informatie wenst, kunt u de onderstaande documenten raadplegen. Deze documenten ontvangen de patiënten die in aanmerking komen voor deelname aan deze studie. Indien u door uw arts benaderd bent voor deelname en nog vragen heeft na het lezen van de informatiebrief, kunt u altijd contact opnemen met de poli cardiologie van uw ziekenhuis. Zij kunnen u verder helpen.

Link naar animatiefilm
PDF met patiënten informatieformulier

Nieuwsbrief
Hier vindt u de meest recente nieuwsbrieven ten aanzien van de vorderingen van de CLEAR-CAD studie. Elke 6 maanden verschijnt hier een nieuwe brief waarin de laatste ontwikkelingen binnen deze studie gemeld worden.

Adres

Amsterdam UMC,
locatie AMC, Meibergdreef 9,
1105 AZ Amsterdam

Telefoon

020-5665204

E-mail

clearcad@amsterdamumc.nl